Trạng thái:
Đang mở bán
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
3
Số căn:
293
Quy mô:
81000
Mật độ xây dựng:
63%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:3
Quy mô:81000 Mật độ xây dựng:63%
Số căn hộ:293 Ngày hoàn thành:Giai đoạn 1: Tháng 3/2020
?>
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:3
Quy mô:81000
Mật độ xây dựng:63%
Số căn hộ:293
Ngày hoàn thành:Giai đoạn 1: Tháng 3/2020