Trạng thái:
Đang mở bán
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
2
Số căn:
442
Quy mô:
170 000
Mật độ xây dựng:
76%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:2
Quy mô:170 000 Mật độ xây dựng:76%
Số căn hộ:442 Ngày hoàn thành:
?>
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:2
Quy mô:170 000
Mật độ xây dựng:76%
Số căn hộ:442
Ngày hoàn thành: