Trạng thái:
Đang mở bán
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
3
Số căn:
160
Quy mô:
32 000
Mật độ xây dựng:
46%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6 Số tầng:3
Quy mô:32 000 Mật độ xây dựng:46%
Số căn hộ:160 Ngày hoàn thành:
?>
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6
Số tầng:3
Quy mô:32 000
Mật độ xây dựng:46%
Số căn hộ:160
Ngày hoàn thành: