Trạng thái:
Đang chuyển nhượng
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
34
Số căn:
960
Quy mô:
26,339 m²
Mật độ xây dựng:
40.64%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:3 Số tầng:34
Quy mô:26,339 m² Mật độ xây dựng:40.64%
Số căn hộ:960 Ngày hoàn thành:12/2020
?>
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:3
Số tầng:34
Quy mô:26,339 m²
Mật độ xây dựng:40.64%
Số căn hộ:960
Ngày hoàn thành:12/2020