Giá: 11tr/th/bao phí
 • 1 PN
 • WC
Giá: 11tr/th
 • 1 PN
 • 1 WC
Đang chuyển nhượng
Giá: 3.4 tỷ
 • Số căn hộ: 1.152
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang chuyển nhượng
Giá: 3.560 tỷ
 • Số căn hộ: 960
 • Mật độ xây dựng: 40.64%
Đang chuyển nhượng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 622
 • Mật độ xây dựng: 40%
Giá: 2.250 tỷ
 • 48
 • 1+1 PN
 • 1 WC
TP. Hồ Chí Minh , Quận 9