Hiển thị tất cả 12 kết quả

Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang chuyển nhượng
Giá: 2,1 tỷ
 • Số căn hộ: 867
 • Mật độ xây dựng: 23.3%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Giá:
 • PN
 • WC
Đang mở bán
Giá: 70 triệu/m²
 • Số căn hộ: 160
 • Mật độ xây dựng: 46%
Đang mở bán
Giá: 39 - 45 tr/m²
 • Số căn hộ: 442
 • Mật độ xây dựng: 76%
Đang mở bán
Giá: 35 - 40 tr/m²
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đăng chuyển nhượng
Giá: 40tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: 10 tỷ
 • Số căn hộ: 293
 • Mật độ xây dựng: 63%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0908133217